โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Big Cleaning Day 2561
พุธ 18 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
พุธ 20 มิถุนายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


การประชุมประจำกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา