โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

SCB มอบทุน
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 23
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 31 ตุลาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเต็มใจ
อังคาร 26 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นายธันวา พานิช “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2566
ศุกร์ 22 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร2566
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สู่ข้าวเอาขวัญ กพน.
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 51

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา