โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

บริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาทำความดี
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
บริจาคโลหิต  กิจกรรมจิตอาสาทำความดี "ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567   >> อ่านต่อ


กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 - พุธ 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : โรงอาหาร
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


โครงการ "เดิน วิ่ง ปั่น" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567 - อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประกาศวันเปิดภาคเรียน 1/2567
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 - จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2567 โดยได้กำหนดให้ "วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567" ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/04/20240401141212_95361.pdf >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 - ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการความเลี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ชั้น 2 ห้อง 16205 (อาคาร 16) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
... >> อ่านต่อ


โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ศุกร์ 19 เมษายน 2567 - ศุกร์ 19 เมษายน 2567

สถานที่ : บริเวณลานพ่อปู่ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
    >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิต นศ.ในมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 - ศุกร์ 29 มีนาคม 2567

สถานที่ : ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation ชั้น 6
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


กิจกรรม ฝันเป็นจริง
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567 - พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567

สถานที่ : โรงอาหาร มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม "ฝันเป็นจริง"  กิจกรรมบันทึกความฝันสู่ธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป้าหมาย  1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่การทำธุรกิจ               2. ประชาสัมพันธ์ Platforms การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ               3. ประชาสัมพันธ์การประกวดไอ... >> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.ล้านนา
จันทร์ 4 มีนาคม 2567 - จันทร์ 4 มีนาคม 2567

สถานที่ : ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 42

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา