โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
เสาร์ 17 มิถุนายน 2566 - อังคาร 13 มิถุนายน 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลล้านนา เชียงใหม่ วันที่ 17 มิถุนายน 2566  - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เช้า) - คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (บ่าย)  วันที่ 18 มิถุนายน 2566  -คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งวัน) วันที่ 20 มิถุนายน 2566  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลล้านนา (ดอยสะเก็ด) การแต่งกาย... >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
อังคาร 16 สิงหาคม 2565 - อังคาร 16 สิงหาคม 2565

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง NO S NO L ครั้งที่ 14
อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565 - อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา
มหกรรมรักน้อง NO S NO L ครั้งที่ 14 >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 - อังคาร 24 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษารวมทุกคณะ เวลา 13.00 - 16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาแยกตามคณะ ณ โรงแรกมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ หมายเหตุ : ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 พิมพ์ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา(ชั่วคราว) เพื่อใช้ในการเข้ารับการปฐมนิเทศ https://regis.rmutl... >> อ่านต่อ


หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/Ef4vLfFu4T >> อ่านต่อ


หัวข้อ: หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy)
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
หัวข้อ: หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy) พบกันวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทาง Zoom นะคะ คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตวิทยา มีรักคลินิก เข้าร่วมฟังได้โดยการ SCAN QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/rmLT2wLR6Q >> อ่านต่อ


หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
พุธ 11 พฤษภาคม 2565 - พุธ 11 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มช และผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก  >> อ่านต่อ


หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 - อังคาร 10 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/w6E7up8... >> อ่านต่อ


หัวข้อ: โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร
จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 - จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
หัวข้อ: โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยการ Scan QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/VArRPAG6Wd >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔ “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง”
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 - พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา
   สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมรับชมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔ “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง”ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘:๐๐ -๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นักศึกษาสามารถ รับชมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Fanpage : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาhttps://www.facebook.com/สโมสรนักศึกษา เริ่มเวลา ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา