โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมรักน้อง NO S NO L ครั้งที่ 14 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหกรรมรักน้อง NO S NO L ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2565 - 3 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

มหกรรมรักน้อง NO S NO L ครั้งที่ 14ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา