โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย วันวิสา อรินติ๊บ จำนวนผู้เข้าชม 33 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2567 - 18 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : โรงอาหารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา