โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย วันวิสา อรินติ๊บ จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กรกฎาคม 2567 - 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา