โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ่อมย่อย มทร.ล้านนา เชียงราย | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการซ่อมย่อย มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา