โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา