โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา