โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา