โลโก้เว็บไซต์ รับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ : ห้องเงินกู กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

รับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

ห้องเงินกู กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา