โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม No s - No l  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม No s - No l

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม No s - No l ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา