โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม No s - No l
พุธ 6 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษากิจกรรม No s - No l  >> อ่านต่อ


รับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี
พุธ 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : ห้องเงินกู กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษารับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ห้องเงินกู กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป >> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561 >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
พุธ 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ่อมย่อย มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย ส่วนกลางเชียงใหม่
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 13

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา