โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา