โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา