โลโก้เว็บไซต์ จัดพิธีไหว้ครู64 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดพิธีไหว้ครู64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาจัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564
สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา