โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา โดยมีว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน   ... >> อ่านต่อ


นศท.มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกประจำปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการฝึกระหว่างวันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการฝึกอบรมและทำกิจกรรมจิตอาสา การฝึกบุคคลท่าเบื้องต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2567
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 1/2567  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน  มทร.ล้านนา        ใน... >> อ่านต่อ


SCB มอบทุน สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ นศ. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 3  พฤศจิกายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยพันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการ และคุณจิตษฎาภรณ์  อาษากิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามผู้จัดการฝ่าย CSR Project ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ในโอกาส  มอบทุนการศึกษา  ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566     ที่มี... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดกีฬา“ภาคพายัพเกมส์” ครั้งที่ 23 เฟ้นหาตัวแทนร่วมมหกรรมกีฬาซอมพอเกมส์ จังหวัดลำปางปลายปีนี้
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร. ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ อาคารกิจกรรม โดยมีนายชินวัตร เรียนคำ นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีความรักสามัคคี อีกทั้งยังเป็นกา... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดกีฬา“ภาคพายัพเกมส์” ครั้งที่ 23 เฟ้นหาตัวแทนร่วมมหกรรมกีฬาซอมพอเกมส์ จังหวัดลำปางปลายปีนี้
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร. ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ อาคารกิจกรรม โดยมีนายชินวัตร เรียนคำ นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีความรักสามัคคี อีกทั้งยังเ... >> อ่านต่อ


งาน กยศ. มทร.ล้านนา จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนักศึกษาในการยื่นเอกสารแบบเบิกเงินกู้ ประจำภาคเรียนเรียนที่ 2/2566
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) กองพัฒนานักศึกษาได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้บริการงานรับเอกสารแบบเบิกเงินให้กู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 แก่นักศึกษาผู้กู้ ณ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมี พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและให้แนวทางการปฏิบัติงา... >> อ่านต่อ


กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
อังคาร 31 ตุลาคม 2566

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวให้โอวาทนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, รอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566

  วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนาบำรุงรักษาต้นไม้” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม่ของชาติ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย  ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา
พุธ 27 กันยายน 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมหารือกับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้บริหาร กองพัฒนานักศึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยมีคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่คณะศึกษาดูงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 165

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา