โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือนักศึกษาช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ จาก กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564
พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564

ขอความร่วมมือนักศึกษาช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ จาก กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 >> Click<< >> อ่านต่อ


ประเภทและขั้นตอนในการคัดเลือก ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564

ประเภทและขั้นตอนในการคัดเลือก ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2564 >> อ่านต่อ


ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 29 มีนาคม 2564

ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   >> อ่านต่อขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
พุธ 29 กรกฎาคม 2563

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชากรอกระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ที่เว็ปไซต์ http://ejobs.rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิต 14 มค. 65
ศุกร์ 14 มกราคม 2565

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. – 15.00 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK)
จันทร์ 10 มกราคม 2565

วันที่ 10 มกรคาม 2565 บุคลากรทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยใช้ Antigen test kit (ATK) ดำเดินงานโดยงานพยาบาลและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564

แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   รับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ในวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป   *** หากไม่ได้รับวันและเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อรับที่สาขา หรือคณะ อีกทีภายหลัง****   นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ติดต่อรับที่อาจารย์ที่ปรึกษา >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564
พุธ 8 ธันวาคม 2564

              วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธีในครั้งนี้   โดยประธานในพิธี จุดธูปเครื่องสักการะบูชาและผู้นำกล่าวโองการถวายเครื่องสังเวย จากนั้น ประธานนำเครื่องสักการะถวาย แ... >> อ่านต่อ


การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564

แจ้งนักศึกษาที่จะทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนักศึกษาที่เกิดปี 2544 หรือผู้ที่โอนย้ายมาจากสถาบันอื่นมา เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อโรติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด)ยังแพร่ระบาดอยู่ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารการผ่อนผันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (ห้องกองพัฒนานักศึกษา งานวิชาทหาร) เอกสารที่นำมาผ่อนผันมีดังนี้ 1. บัตรประชาชน ของนักศึกษา 2. ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา 3. สด.9... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 83

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา