โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จันทร์ 18 เมษายน 2565

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://ejobs.rmutl.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565 และสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชากรอกระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ (ซึ่งการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำจะมีผลต่อการประเมินหลักสูตรของท่าน จึงขอความร่ว... >> อ่านต่อ
งานทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประจำปี 2565
ศุกร์ 22 เมษายน 2565

งานทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประจำปี 2565 และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯและสภานักศึกษาฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางจิตติมา ทองเล็ก รักษา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2565
ศุกร์ 22 เมษายน 2565

                 วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา  โดยในภาคเช้าเป็นพิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระภูมิเทพนครราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  ร่วมประก... >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จันทร์ 18 เมษายน 2565

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   หัวข้อ: โรคจิตเวชที่น่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยการ Scan QR CODE หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน
จันทร์ 18 เมษายน 2565

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ภาวะหมดไฟในการทำงาน วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อที่ "หัวใจสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Empathy)"
จันทร์ 18 เมษายน 2565

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้โดยการ SCAN QR CODE หรือคลิก https://forms.office.com/r/rmLT2wLR6Q วันอบรมพบกับวิทยากร คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตวิทยา มีรักคลินิก พบกันวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทาง Zoom นะคะ >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
จันทร์ 18 เมษายน 2565

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มช และผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR CODE หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
จันทร์ 18 เมษายน 2565

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ทาง Zoom) วิทยากร: ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 101

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา