โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ


โครงการ Big Cleaning Day
พุธ 18 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมโครงการ Big Cleaning Day บริเวณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน  กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61 >> อ่านต่อ


งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค. ณ โถงอาคารศึกษาทั่ว
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค. ณ โถงอาคารศึกษาทั่ว >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิชา ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา สำหรับพิธีดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความ... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชร. ได้รางวัล “ทีมพัฒนาดีเด่น” ในการแข่งขันหมากล้อม
อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ทีมนศ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่เชียงราย ได้รางวัล “ทีมพัฒนาดีเด่น” ในการแข่งขันฯ การแข่งขันหมากล้อม Asian University GO Tournament 2018 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม &nb... >> อ่านต่อประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาได้จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 20 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา  นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 19

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา