โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ (19 ก.พ.67) เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบั... >> อ่านต่อ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL ช่อง@Youtube

    วันนี้ (19 ก.พ.67) เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3คน / เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าสู่บรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะอนุกรรมกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำคณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อโบราณของชาวล้านนา ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษาา 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการมหกรรมกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นางปวีณา ทองปรอน  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณะบุคลากร นักกีฬา ผู้นำเชียร์ ทีม RMUTL STAR CONTEST 2023  และทีมวงดนตรี SEVEN SEGMENT มหาวิทย... >> อ่านต่อ


ข้อควรปฏิบัติการแต่งกายของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

ข้อควรปฏิบัติการแต่งกายของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง (18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ) >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ร่วมประกวดแต่งเพลงในโครงการ
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดโครงการประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัย "RMUTL Music New Gen" เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทางดนตรี นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รู้จักกับการทำงานของวงดนตรี การตลาดดนตรี และวงจัดทำเพลงที่มีมิติทางธุรกิจ เพราะการประกวดเพลงมหาวิทยาลัยสามารถเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสายอาชีพทางดนตรีหรือศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านนี้ และมีความฝันที่จะก้าวไปสู่วงการดนตรีมืออาชีพในอนา... >> อ่านต่อ


ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566
พุธ 17 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2566 จำนวน 54 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอ... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 5 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565   กำหนดการถ่ายภาพหมู่ กำหนดการฝึกซ้อม ในทุกเขตพื้นที่ รายละเอียดดังรูปภาพ >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566
พุธ 3 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

       นางสาวศิลาพร ปิ่นแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.69 โดยเข้ารับรางวัลเรียนดีจากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี... >> อ่านต่อ


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา
จันทร์ 18 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและร่วมหารือกับคณะศึกษาดูงานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยมี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่คณะศึกษาดูงาน   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 229

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา