โลโก้เว็บไซต์ กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน  กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนากยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61
กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน  กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา