โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐จังหวัดเชียงใหมสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. – 15.00 น.
ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1360-1
**นักศึกษาที่กู้ กยศ.รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง**

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา