โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลิงค์แบบประเมิน => Click 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา