โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2566
จำนวน 82 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา