โลโก้เว็บไซต์  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JOBBKK.com
  มาให้ความรู้ "เทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน"
- มีวิทยากรจากศิษย์เก่าแต่ละคณะ มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
  "ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเข้าสู่วันทำงาน"
** มีบริษัทชั้นนำมากมายให้บริการตั้งบูธรับสมัครงาน โดยให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
2.เอกสารประวัติส่วนตัวแนะนำตนเอง
3.ใบ Transcript ภาคเรียนที่ผ่านมา(ล่าสุด)
* ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
* นักศึกษาทุกคน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา