โลโก้เว็บไซต์ สาร ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาร ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา