โลโก้เว็บไซต์ นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2566 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2566  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเครื่องสักการะบูชาและผู้นำกล่าวโองการถวายเครื่องสังเวย จากนั้น ประธานนำเครื่องสักการะถวาย และนำดอกไม้ธูปเทียนไหว้สักการะ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
              พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย สโมสรนักศึกษาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่กว่า 2,000คน ได้เข้าร่วมสักการะขอพรครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน

ขอบคุณ ภาพและข่าวจาก กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา