โลโก้เว็บไซต์ โครงการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงสอบ ในมหาวิทยาลัย | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงสอบ ในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ให้เกียรติเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน เข้าร่วม”โครงการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงสอบ ในมหาวิทยาลัย” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ The Halls Bangkok ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่ง นายศิขรินทร์ บุญจี๋ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นายธันวา พานิช ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา และ นายชินวัตร เรียนคำ นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ นำโครงการดังกล่าว กลับไปดำเนินการในมหาวิทยาลัย

#RMUTL

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา