โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  กรกฎาคม 2567  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  กรกฎาคม 2567

นวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

การแต่งกาย

        บุคลากร : แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง /ลงทะเบียนผ่าน App RMUTL Check in หรือ RMUTL UApp

        นักศึกษา : แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง/เสื้อกิจกรรม/เสื้อสีขาว /ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษาหรือ RMUTL UApp

เส้นทางกิจกรรม

       -กิจกรรรมปั่นจักรยาน จากสนามกีฬากลาง – จุดชมวิว (ถนนดอยสุเทพ)-โรงอาหารกลาง

-      -กิจกรรม วิ่ง จากสนามกีฬากลาง – จุดชมวิว (ถนนดอยสุเทพ)-โรงอาหารกลาง

        -กิจกรรมเดิน จากสนามกีฬากลาง – วัดศรีโสดา - โรงอาหารกลาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา