โลโก้เว็บไซต์ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) มทร.ล้านนา  ประจำปี 2568 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) มทร.ล้านนา ประจำปี 2568

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย วันวิสา อรินติ๊บ จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณสมบัติผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  1. นักศึกษาชายเกิดปี พ.ศ. 2547
  2. ไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
  3. นักศึกษาที่โอนย้ายจากสถานศึกษาเดิม และไม่เคยยื่นขอผ่อนผันฯ กับทางมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพจ: นักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันทหาร มทร.ล้านนา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา