โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย วันวิสา อรินติ๊บ จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา