โลโก้เว็บไซต์ สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา