โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย  ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัรตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา