โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาได้จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา