โลโก้เว็บไซต์ คุณพจน์ สันชุมภู | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : คุณพจน์ สันชุมภู

แบบฟอร์มประวัติศิษย์เก่าฯ
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

Download แบบฟอร์มประวัติศิษย์เก่าฯ >> คลิกตรงนี้ << >> อ่านต่อ


 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JOBBKK.com   มาให้ความรู้ "เทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน" - มีวิทยากรจากศิษย์เก่าแต่ละคณะ มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน   "ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเข้าสู่วันทำงาน" *... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 17 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2566 จำนวน 82 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 16 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ได้เสียสละสร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ... >> อ่านต่อพิธีเปิดภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22”   โดยการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านกีฬา ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่... >> อ่านต่อโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565
อังคาร 28 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565 ช่วงการอบรมการเขียนโครงการ-เคลียร์บิล การทำโครงการ รวมไปถึงการอบรมงานประกันคุณภาพนักศึกษา (TQF) เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทุกคนได้ทำความเข้าใจกับหลักการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อนักศึกษาทุกคนต่อไป #RMUTL >> อ่านต่อ


โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 28 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีในการเปิดกิจกรรม โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ จาก กองพัฒนานักศึกษา
จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ จาก กองพัฒนานักศึกษา >>Click<< >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 85

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา