โลโก้เว็บไซต์ คุณพจน์ สันชุมภู | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : คุณพจน์ สันชุมภู

แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม โครงการหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑” (Occupational health and safety in 21th century)
จันทร์ 22 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจในการอบรม โครงการหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑” (Occupational health and safety in 21th century)    >>>Click<<< >> อ่านต่อ


ขอเชิญรับชม...Live Steram โครงการบริการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑" (Occupation health and safety in 21th century) นายช่างโครงการบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดำเนินงานโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา ชมถ่ายทอดสด Click >> อ่านต่อเชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)” “หลักสูตรนักบินโดรน(Drone) เพื่อการเกษตร “การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น “การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง” “ความปอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี “ สามารถแจ้งความจำนงเข้ารับอบรมฟรีได้ที่กองพัฒนานัก... >> อ่านต่อโครงการ Big Cleaning Day
พุธ 18 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมโครงการ Big Cleaning Day บริเวณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

กยศ. รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน  กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1และกลุ่มผู้กู้ กรอ. ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 61 >> อ่านต่อ


งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค. ณ โถงอาคารศึกษาทั่ว
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค. ณ โถงอาคารศึกษาทั่ว >> อ่านต่อ


ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาได้จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 20 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา  นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา