โลโก้เว็บไซต์ คุณพจน์ สันชุมภู | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : คุณพจน์ สันชุมภู

มาตรการป้องกันโควิด 19
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาได้มีการปรับตัวสู้วิกฤติ COVID -19 ด้วยการขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่ใช้บริการโรงอาหารโปรดเตรียมภาชนะส่วนตัว ได้แก่  แก้วน้ำ ช้อน ส้อม มาด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >> อ่านต่อ


กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - กลุ่มผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 - กลุ่มผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี - กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี - กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ต้องทำสัญญา - กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่เกินหลักสูตร >> อ่านต่อ


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ออนไลน์)
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ออนไลน์)  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  >> อ่านต่อ
กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการ  “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ  ห้องนิทรรศการ ๑  ศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่ ************************************************************* >> อ่านต่อ


แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม โครงการหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑” (Occupational health and safety in 21th century)
จันทร์ 22 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจในการอบรม โครงการหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑” (Occupational health and safety in 21th century)    >>>Click<<< >> อ่านต่อ


ขอเชิญรับชม...Live Steram โครงการบริการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑" (Occupation health and safety in 21th century) นายช่างโครงการบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดำเนินงานโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา ชมถ่ายทอดสด Click >> อ่านต่อเชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนศิษย์เก่า มทร.ล้านนาทุกท่านเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)” “หลักสูตรนักบินโดรน(Drone) เพื่อการเกษตร “การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น “การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง” “ความปอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี “ สามารถแจ้งความจำนงเข้ารับอบรมฟรีได้ที่กองพัฒนานัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 26

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา