โลโก้เว็บไซต์ คุณพจน์ สันชุมภู | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : คุณพจน์ สันชุมภู

ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   >> อ่านต่อ


กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลิงค์แบบประเมิน => Click  >> อ่านต่อขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
พุธ 29 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชากรอกระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ที่เว็ปไซต์ http://ejobs.rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อ


การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งนักศึกษาที่จะทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนักศึกษาที่เกิดปี 2544 หรือผู้ที่โอนย้ายมาจากสถาบันอื่นมา เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อโรติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด)ยังแพร่ระบาดอยู่ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารการผ่อนผันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (ห้องกองพัฒนานักศึกษา งานวิชาทหาร) เอกสารที่นำมาผ่อนผันมีดังนี้ 1. บัตรประชาชน ของนักศึกษา 2. ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา 3. สด.9... >> อ่านต่อ


การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งนักศึกษา รหัส 63 ลงไป (62 61 60 59 58 57 56 ....และที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) เฉพาะนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ เท่านั้น เรื่อง การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กองพัฒนานักศึกษา มีความจำเป็นจะต้องรักษามาตรการ การป้องการโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาส่งตัวแทนของแต่ละห้อง เพื่อมาติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้  ... >> อ่านต่อ


จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564
ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564   >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี โดยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 51

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา