โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารวมฝึกในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารวมฝึกในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว >> อ่านต่อ


กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย  พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 เข้าฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว
อังคาร 19 กันยายน 2566

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 เข้าฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกย่อยเชียงดาว >> อ่านต่อ


ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 18 กันยายน 2566

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล
จันทร์ 18 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล "การให้บริการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมพิจารณารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผ่านระบบออนไลน์" ในงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (RMUTL Good Practice Award 2023) >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ
จันทร์ 18 กันยายน 2566

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม สำหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมง กิจกรรม 6 ชั่วโมง >> อ่านต่อ


บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกันกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
พุธ 13 กันยายน 2566

บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566โดยมี ดดร.ศิรประภา ชัยเนตร   ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


มาร่วมกันสร้างพลังจิตอาสา
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2566

มาร่วมกันสร้างพลังจิตอาสา "ด้วยการให้" แสดงพลังของคนรุ่นใหม่ ชวนนักศึกษาที่ "เต็มใจ" เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตชิงถ้วยรางวัลสันโตสะอาชาไนย ออกแบบโดย อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2566 และทริปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี  ------------------------------------------ และได้รับชั่วโมงจิตอาสา กยศ. จำนวน 12 ชั่วโมง (กรณีเข้าร่วมโครงการ) และอีก 6 ชั่วโมง หากร่วมบริจาคโลหิต ------------------------------------------ >> อ่านต่อRMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศุกร์ 1 กันยายน 2566

     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ ทั้ง 6 พื้นที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ และกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ในด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และการบริหารจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 152

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา