โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) มทร.ล้านนา ประจำปี 2568
อังคาร 9 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาชายเกิดปี พ.ศ. 2547 ไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่โอนย้ายจากสถานศึกษาเดิม และไม่เคยยื่นขอผ่อนผันฯ กับทางมหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพจ:  >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567

         ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ... >> อ่านต่อ
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 29 พฤษภาคม 2567

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ >> อ่านต่อ


Appropriate Technology Matching Day 2567
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บุคลากรนักวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน Appropriate Technology Matching Day ของ บพท. โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง2567
อังคาร 23 เมษายน 2567

          วันที่ 22 เมษายน 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อาจารย์ พนักงานมหาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ ศาลาพระ พร้อมทำการเปลี่ยนผ้าครองพระพุทธรุป แล้วสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นประจำทุกปีหลังวันสงกรานต์ จากนั้นไปยังห้องประชุมมะเกี๋ยงทำการประกอบพิธีสืบชะตา ทำบุญตักบาทพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ปลูกต้นไม้ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน รูปภาพ : ดร.พยุงศักด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
พุธ 3 เมษายน 2567

         ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการการควบบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2567 เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบโดยง่าย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 87

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา