โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-17 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-08-17

บุคลากรมทร.ล้านนา  ฝึกCPRเต็มร้อย ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

"บุคลากรมทร.ล้านนา  ฝึกCPRเต็มร้อย ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น" สำนักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานวันที่ 16 สค. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดอบรม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา