โลโก้เว็บไซต์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 สิงหาคม 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา