โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารร่วมประชุมกองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารร่วมประชุมกองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาบรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกันกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566โดยมี ดดร.ศิรประภา ชัยเนตร   ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งบุคลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา