โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรประภา ชัยเนตร   ผู้ช่วยอธิการบดี  เข้าประชุมร่วมกันกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมทั้ง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกันกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566โดยมี ดดร.ศิรประภา ชัยเนตร   ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา