โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-13 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-09-13

บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกันกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
พุธ 13 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมกองพัฒนานักศึกษาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566โดยมี ดดร.ศิรประภา ชัยเนตร   ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา