โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 10
เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการเต็มใจ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม

สำหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมง
กิจกรรม 6 ชั่วโมง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา