โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-18 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-09-18

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล "การให้บริการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมพิจารณารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผ่านระบบออนไลน์" ในงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (RMUTL Good Practice Award 2023) >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม สำหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมง กิจกรรม 6 ชั่วโมง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา