โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสายหยุด สุวัตถี ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี และได้รับรางวัล "การให้บริการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมพิจารณารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผ่านระบบออนไลน์" ในงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (RMUTL Good Practice Award 2023)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา