โลโก้เว็บไซต์ งานทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประจำปี 2565 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประจำปี 2565 และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯและสภานักศึกษาฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

นางวิบูลลักษณ์ บางพาน

พร้อมทั้งตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ในการเข้าร่วมพิธี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา