โลโก้เว็บไซต์ กพน.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับนางสายหยุด สุวัตถี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กพน.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับนางสายหยุด สุวัตถี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา