โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565 ช่วงการอบรมการเขียนโครงการ-เคลียร์บิล การทำโครงการ รวมไปถึงการอบรมงานประกันคุณภาพนักศึกษา (TQF) เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทุกคนได้ทำความเข้าใจกับหลักการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อนักศึกษาทุกคนต่อไป
#RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา