โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายงานตัวพิธีพระราชทานปริญาบัตร | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายงานตัวพิธีพระราชทานปริญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายงานตัวพิธีพระราชทานปริญาบัตร

 

 

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา