โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีการศึกษา 2566 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ภาพ/ข่าว : ฟรีสไตล์ ไทยแลนด์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา