โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-28 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-03-28

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 28 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ภาพ/ข่าว : ฟรีสไตล์ ไทยแลนด์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา