โลโก้เว็บไซต์ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นำโดย คุณจิตติมา ทองเล็ก ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา คุณธันวา พานิช ประธานสภานักศึกษาและคุณชินวัตร เรียนคำนายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้นำนักศึกษาอีก 5 เขตพื้นที่ และ 1 วิทยาลัย ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ภายใต้โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา